Żyjemy w czasach w których wyszukiwarki internetowe zostały zdominowane przez Google. Niemniej warto zapoznać się z typologią wyszukiwarek i zobaczyć, że poza Google istnieje jeszcze świat.

 

 Wyszukiwarki internetowe

Definicja

Z punktu widzenia użytkownika wyszukiwarka internetowa to program lub strona internetowa która umożliwia znalezienie informacji w internecie. Zakres działania wyszukiwarki jest szerszy - nowoczesne wyszukiwarki odnajdują w internecie strony www, katalogują je, oceniają według własnego algorytmu, i prezentują wyniki na złożone poprzez interfejs użytkownika zapytania.

W rzeczywistości działanie wyszukiwarki jest dużo szersze:

Dla wyszukiwarki proces wyszukiwania danych jest połączeniem aktywności robota, bazy danych i algorytmu wyszukiwania. Te trzy elementy współdziałają po wpisaniu przez użytkownika wyrazu lub frazy w oknie interfejsu graficznego wyszukiwarki. ...Ten sposób pracy może być firmową kombinacja technologii, teorii i kodu źródłowego.

Klasyfikacja wyszukiwarek

Według Jerri L.Ledford  wyszukiwarki internetowe ze względu na wielkość obsługiwanego ruchu, możemy podzielić na:

 1. podstawowe (główne),
 2. drugorzędne,
 3. branżowe.

Do wyszukiwarek pierwszorzędnych zalicza ona Yahoo!, Google, MSN (obecnie BING). Do wyszukiwarek należą wyszukiwarki przydatne przy zapytaniach regionalnych i zawężonych i obsługują one dużo mniejszy ruch. Do tej grupy należą mi. Wyszukiwarki: Lucos, Ask.com, LookSmart i Espotting. Wyszukiwarki branżowe, zwane inaczej tematycznymi, to wyspecjalizowane wyszukiwarki w jednej dyscyplinie. Przykładowe wyszukiwarki branżowe to CitySearch.

Jerkovic J.I. Podaje dwie klasyfikacje.Pierwsza to podział wyszukiwarek ze względu na ważność i zakres wyszukiwania.

Wyróżnia on wyszukiwarki:

 1. pierwszorzędne,
 2. drugorzędne,
 3. regionalne,
 4. tematyczne.

Wyszukiwarki pierwszorzędne to najważniejsze ogólnoświatowe i ogólnotematyczne wyszukiwarki – Google, Bing, Yahoo!. Wyszukiwarki drugorzędne to ogólnoświatowe i ogólnotematyczne, ale o niewielkim udziale w rynku. Do wyszukiwarek regionalnych Jerkovic zalicza wyszukiwarki mające istotny udział w lokalnym rynku np. Baidu w Chinach czy Yandex w Japonii. Wyszukiwarki tematyczne (pionowe) to wyszukiwarki skupione na określonej tematyce, zasięgu ogólnoświatowym i niszowym udziale w ogólnym rynku wyszukiwarek. Za przykład mogą służyć wyszukiwarki na poniższych stronach: http://kids.yahoo.com, http://artnet.com, http://wwwbritannica.com.

Drugim podziałem jest podział ze względu na sposób zbierania informacji. Używając tego kryterium podziału wyróżnia on wyszukiwarki:

 1. oparte na robotach sieciowych,
 2. wyszukiwarki hybrydowe,
 3. metawyszukiwarki
 4. katalogi stron.

Wyszukiwarki oparte na robotach sieciowych to wyszukiwarki które wykorzystują tzw. roboty sieciowe do odnajdywania adresów URL, pobierania zasobów, i tworzenia na ich podstawie baz danych i indeksu. Wyniki organiczne najpopularniejszej z wyszukiwarek – Google są oparte na aktywności robotów sieciowych, natomiast typowym przykładem takiej wyszukiwarki może być wyszukiwarka Ask.com.

Wyszukiwarki hybrydowe z bazują z jednej strony na aktywności robotów sieciowych, a z drugiej na własnym katalogu sieciowym. Wyniki prezentowane przez Google na stronie SERP to wyniki hybrydowego wyszukiwania – z jednej strony są prezentowane wyniki organiczne (wyniki powstałe na podstawie danych dostarczonych przez roboty sieciowe), z drugiej wyniki sponsorowane.

Metawyszukiwarki gromadzą i prezentują wyniki z różnych wyszukiwarek. Jednocześnie metawyszukiwarki przechowują w swojej bazie wyłącznie informacje dotyczące najbardziej popularnych zapytań.

Katalogi sieciowe to wyszukiwarki gdzie informacje na podstawie których są prezentowane wyniki wyszukań, są zebrane w bazie wprowadzonej i aktualizowanej przez człowieka.

 

Copyright © 2012. All Rights Reserved.